Imiesłów przeszły przymiotnikowy

  • Imiesłów przeszły występujący samodzielnie.
  • Ma końcówki przymiotnikowe i odmienia się przez przypadki (np. wyzdrowiały, wyzdrowiałego, wyzdrowiałemu, wyzdrowiałym).