Imiesłów przymiotnikowy

  • Forma czasownika oznaczająca czynność lub stan, które stanowią czyjaś właściwość.
  • Odmienia się według deklinacji przymiotnikowe przez przypadki, liczby i rodzaje.
  • Występuje w funkcji przydawki lub orzecznika(np. czytający uczeń, splamione spodnie, okno zostało zamknięte).
  • Rozróznia się imiesłowy przymiotnikowe czynne, bierne, przeszłe czynne.