Imiesłów przymiotnikowy bierny

  • Forma czasownika oznaczająca właściwość przedmiotu spowodowaną przez czyjąś czynność.
  • Odmienia się według deklinacji przymiotnikowej przez przypadki, liczby i rodzaje.
  • Występuje w zdaniu w funkcji przydawki lub orzecznika.
  • Tworzy się głownie od tematowa czasu przeszłego, rzadziej czasu teraźniejszego za pomocą przyrostków -n-, -on-, -t-, uzupełnionych końcówkami przymiotnikowymi: -y, -a, -e, -ego, -ej  itd.
  • Imiesłowy te tworzą się w zasadzie tylko od czasowników przechodnich dokonanych i niedokonanych (np. pisany, pisana, pisane).
  • Budowę podobną do imiesłowów biernych maja nieosobowe formy czasownika zakończone przyrostkami: -no, -ono, -to (np. ukryto, wykonano).