Imiesłów przymiotnikowy czynny

  • Oznacza czynność lub stan, które stanowią czyjąś właściwość.
  • Odmienia się według deklinacji przymiotnikowej przez przypadki, liczby i rodzaje.
  • Występuje w zdaniu w funkcji przydawki lub orzecznika.
  • Imiesłów czynny tworzy się tylko od tematu czasu teraźniejszego czasowników niedokonanych za pomocą przyrostka -ąc-, uzupełnionego końcówkami przymiotnikowymi: -y, -a, -e, -ego, -ej itp.
  • Niektóre czasowniki tworzą imiesłowy czynne od tematu poszerzonego przyrostkami -j-, -aj-, -ej-., występującego w 3 osobie liczby mnogiej czasy teraźniejszego (np. czytający, czytająca, czytające0.
  • Imiesłów bywa nazywany też współczesnym.