Imiesłów przysłówkowy

  • Nieodmienna forma czasownika, występująca w zdaniu obok formy osobowej innego czasownika.
  • Wiąże się treściowo z tym samym co ona (forma) podmiotem.
  • Oznacza czynność trwającą jednocześnie z inną czynnością lub czynność zakończoną wcześniej.
  • Rozróżniamy imiesłowy współczesne i uprzednie.