Imiesłów przysłówkowy uprzedni

  • Nieodmienna forma czasownika.
  • Występuje w zdaniu obok formy osobowej innego czasownika.
  • Wiąże się treściowo z tym samym co ona podmiotem i oznacza czynność wcześniejsza niż czynność wyrażana przez sowo osobowe.
  • Imiesłowy uprzednie tworzy się od  tematu czasu przeszłego czasowników dokonanych za pomocą przyrostka -wszy lub -łszy (np. zrobiwszy, wydawszy, zjadłszy).