Imiesłów współczesny

  • Imiesłów przysłówkowy lub przymiotnikowy.
  • Oznacza czynność odbywającą się w tym samym czasie, co jakaś inna czynność wyrażona w zdaniu przez słowo osobowe, przy czym słowo osobowe może występować w czasie teraźniejszym, przeszłym lub przyszłym, np. Słuchając nauczyciela , robię notatki.