Imiesłów zadiektywizowany

  • Imiesłów, który został uprzymiotnikowiony, czyli stał się przymiotnikiem.
  • Przykłady: nadęty, szalony, wspaniały.