Imię

  • W znaczeniu gramatycznym każdy wyraz odmieniający się przez przypadki.
  • Jest to więc każdy rzeczownik, przymiotnik, zaimek, liczebnik, imiesłów przymiotnikowy.
  • Jest to tradycyjna nazwa tych wyrazów, wzorowana na łacińskim pojęciu „nomina”, przeciwstawiająca się słowom (łac. verba), czyli czasownikom.