Inifiks

  • Element fonetyczny ukazujący się w rdzeniu wyrazowym niektórych form gramatycznych.
  • W języku polskim takim elementem fonetycznym bywa nosowość, czasem n, pojawiajace się w kilku zaledwie formach, np. śiędę, legnac się.
  • Pojawiąjący się w tych formach infiks nosowy jest elementem morfologicznym, nadającym tematowi charakter dokonany.