Importować [wyrazy przeciwstawne]

  • Importować, sprowadzać z zagranicy, wymieniać.
  • Przeciwstawne:
    • eksportować.