Imaginacyjny [wyrazy przeciwstawne]

  • Imaginacyjny, będący wytworem imaginacji, fantazji, wyobraźni, wymyślony, urojony, wyimaginowany.
  • Przeciwstawne:
    • rzeczywisty,
    • prawdziwy,
    • namacalny.