Infantylny [wyrazy przeciwstawne]

  • Infantylny, o człowieku dorosłym zachowującym się jak dziecko, świadczący o niedojrzałości, naiwny, niepoważny.
  • Przeciwstawne:
    • poważny,
    • dojrzały.