Sztampa

  • Banalne, stereotypowe i wiernie powielające konwencje, chwyty psychologiczne, fabularne lub ujęcia stylistyczne.
  • Niekiedy tak nazywa się utwory, które charakteryzują się wymienionymi cechami.