Informacja

Odręczne pismo drukowane wykorzystywane jest bardzo często. Warto wiedzieć, że nazywa się „PRINT”, a przy jego zastosowaniu obowiązują pewne zasady. Po pierwsze litery nie łączą się ze sobą, ale odstępy powinny być równe (w tym przypadku „my” jest zbyt daleko!), ponadto litery „i” i „j” piszemy odmiennie. „I” stanowi prostą kreseczkę, nie ma też potrzeby różnicowania wielkości liter. Przykład niewłaściwego wykorzystania liter drukowanych prezentujemy Wam poniżej, choć litera „i” w środku wyrazu napisana jest właściwie. Bądźmy bardziej uważni!