Informować [wyrazy przeciwstawne]

  • Informować, udzielać informacji, podawać do wiadomości, komunikować, objaśniać.
  • Przeciwstawne:
    • dezinformować,
    • mylić.