Inicjować [wyrazy przeciwstawne]

  • Inicjować, dawać pomysł, występować z inicjatywą, zapoczątkować.
  • Przeciwstawne:
    • finalizować,
    • kończyć.