Inkwizycja i indeks ksiąg zakazanych

 • Inkwizycja to instytucja  do zwalczania herezji:
  • reformowana w XVI wieku przez papieża Pawła III,
  • na jej czele stało Święte Oficjum złożone z 6 kardynałów,
  • podejrzani o herezję poddawani byli torturom, więzieni i paleni na stosie,
  • z jej wyroku zginął w 1600 roku Giordano Bruno (1548-1600), włoski filozof, teolog, poeta i przejściowo duchowny katolicki z zakonu dominikanów; renesansowy humanista, filozof,
  • w Hiszpanii inkwizycja była organem państwowym.

 • Indeks ksiąg zakazanych pojawił się w 1559 roku:
  • było to za pontyfikatu papieża Pawła IV,
  • spis ksiąg systematycznie się powiększał,
  • do 1828 roku znajdował się na nim dzieło Mikołaja Kopernika „O ovrotach …”.