Innowator

Człowiek przed odkryciem ognia  – rozpalał i tarł patyk o sznurek.