Poziom

  • Klasa.
  • Stopa.
  • Sort.
  • Skala.
  • Stopień.
  • Format.
  • Miara.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]