Pozer [synonimy]

  • Efekciarz.
  • Kabotyn.
  • Błazen.
  • Komediant.
  • Obłudnik.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]