Pozdrowienie [synonimy]

  • Salut.
  • Ukłony.
  • Pożegnanie.
  • Powitanie.
  • Ukłon.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]