Pozdrawiać [synonimy]

  • Przesyłać.
  • Załączać.
  • Zasyłać.
  • Słać pozdrowienia.
  • Kłaniać się.
  • Witać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]