Pozbawiać [synonimy]

  • Wywłaszczać.
  • Cofać.
  • Odejmować.
  • Zabierać.
  • Wyzuwać.
  • Ubezwłasnowolnić.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]