Inny wymiar

Komnata Tadeusza była w odmiennym stanie.