Poezja Juliana Przybosia [wg Tadeusza Kłaka]

  • Julian przyboś akcentował w poezji rolę niepowtarzalnego przeżycia i uczucia.
  • Był to zabieg pokazywany w różnych płaszczyznach – znaczeniowej, rytmicznej i obrazowej.
  • Ta obrazowość łączyła się z niezwykła kreacją skojarzeń.
  • Poeta wykorzystywał dodatkową wartość, która wyrastała ze spotkania słowa z obrazem.
  • Poeta określał tę formę jako „międzysłowie”.
  • Używał mowy skondensowanej i zwięzłej.
  • Stosował zasadę – mało słow, wiele znaczeń.
  • Eksponował inne wartości niż inni poeci Awangardy.