Inspiracje literackie w filmie

Film jest sztuka obrazu, narracji i rozmowy z widzem.

Zastosowane w nim środki wizualne i dźwiękowe są narzędziem opowiadania historii, obrazowania wybranych wydarzeń.

Cykl ujęć, poszczególnych scen i sekwencji stanowi w efekcie fabułę filmu.

Film sięga po tematy do różnych dziedzin życia, korzysta więc także z inspiracji literackich.

Ekranizowane są dzieła różnych gatunków literackich, bowiem film czerpie wątki z powieści, opowiadań i dramatów.

Przeniesienie utworu literackiego na ekran to adaptacja filmowa, bo film nigdy wiernie nie odda książki. Popularnie nazywamy to także ekranizacją.

Film korzysta z innych środków artystycznych, a efekt końcowy ekranizacji bywa naprawdę odległy od oryginału.