Instrumentacja głoskowa

Instrumentacja głoskowa jest zabiegiem twórcy polegającym na takim uformowaniu wypowiedzi, by pewne głoski powtarzały się ze znacznie większą niż przeciętna częstotliwość, dzięki czemu tekst uzyskuje określone walory brzmieniowe i znaczeniowe. Instrumentacja głoskowa wpływa na:

  • kreację nastroju,
  • sens utworu,
  • obrazowość tekstu.