Interpretacja porównawcza

 • Interpretacja porównawcza to jednocześnie wypowiedź o charakterze argumentacyjnym (rozprawka).
 • Może mieć też charakter szkicu (luźniejszej formy bez określonych zasad, pozwalająca na indywidualizację języka i niejednoznaczne rozstrzygnięcia).
 • W przypadku interpretacji porównawczej istotne jest znalezienie sensu obu zestawianych utworów.
 • Porównywane teksty  w jakiś sposób ze sobą dialogują:
  • odnoszą się do znaczącego dla tekstu piśmiennictwa,
  • wiążą się z biografią autora,
  • zawierają takie same lub podobne motywy i problemy,
  • niekiedy łączą je bezpośrednie aluzje i nawiązania.
 • Sens każdego utworu odczytuje się osobno, a następnie doszukuje sensu ich zestawienia.
 • Przyjętą koncepcję należy dobrze uzasadnić, odwołując się do kontekstu filozoficznego, biograficznego, historycznoliterackiego czy kulturowego.
 • Analiza powinna być pogłębiona, by zyskała zainteresowanie czytelników.