Szkic interpretacyjny

 • Autor nie może wyprowadzać wniosków z informacji sprzecznych z utworem (analizowanym).
 • Nie należy także pomijać znaczących kontekstów a skupiać się na nieistotnych.
 • Unikać trzeba błędnego rozumowania i uogólnień.
 • Koniecznie należy przeczytać utwór.
 • Punktem odniesienia można uczynić tytuł, motto, słowo lub element kompozycji.
 • Wskazać trzeba rodzaj i gatunek literacki oraz wybrać konteksty ważne dla zrozumienia tego utworu.
 • Następnie trzeba sformułować tezę interpretacyjną, którą będzie stanowić propozycję odczytania dzieła.
 • Szkic ma mieć formę wypowiedzi interpretacyjnej.
 • Ująć należy:
  • analizę budowy tekstu,
  • sytuację komunikacyjną,
  • użyte środki językowe,
  • zakończyć całość podsumowaniem tezy interpretacyjnej