Labirynt [symbolika]

  • Kojarzony z życiem człowieka.
  • Przypominał trudne ludzkie pielgrzymowanie.
  • Niekiedy pokonanie go kojarzono ze zbawieniem.