Intonacja wyrazowa

  • Zmiany w wysokości tonu w obrębie sylaby.
  • Polega na wznoszeniu się lub opadaniu głosu w trakcie wypowiedzi.
  • Intonacja wyrazowa to inaczej akcent sylaby.

Rozróżniajmy intonacje:

  • opadającą, przy której początek sylaby bywa wyżej wymawiany niż jej koniec,
  • rosnącą, przy ktorej początej sylaby bywa wymawiany niżej niż jej koniec.