Intonacja zdaniowa

  • Zmiany wysokości tonu w obrębie zdania, polegające na wznoszeniu się, opadaniu lub falowaniu głosu w trakcie wypowiedzi.
  • W języku polskim intonacja zdaniowa ma charakter logiczny i emocjonalny, a jej funkcja polega na wyrażaniu postawy mówiącego względem wypowiadanej treści.
  • Postawa mówiącego może być obiektywną lub subiektywna.
  • Wyrazem postawy obiektywnej jest zwykle intonacja rosnąco-opadająca (np. Julka spotkała koleżankę, z którą chodziła do szkoły, kiedy była uczennica podstawówki).
  • Wyrazem postawy subiektywnej pytajnej jest intonacja rosnąca (np. Czy jutro mamy normalne lekcje?),
  • Natomiast wyrazem intonacji subiektywnej wykrzyknikowej jest intonacja opadająca (np. Mam tego naprawdę dość!).