Jednostki języka

Jednostki języka – nierozkładalne składniki, czyli elementy języka, pełniące funkcje znaczeniowe. Jednostką języka jest:

  • fonem, jako najmniejszy element formy dźwiękowej języka (np. a, d, k, w, z itd.),
  • morfem,  jako najmniejszy element pełniący określoną funkcje znaczeniowa ( np. w wyrazie domek rdzeniem jest dom-, przyrostkiem -ek).
  • wyraz, jako najmniejszy element zdolny do pełnienia funkcji znaków nazw poszczególnych zjawisk rzeczywistych (np. mama, szkoła, nauczyciel, ulewa itp.),
  • zdanie, jako najmniejsza jednostka służąca porozumieniu, czyli pełniąca funkcję komunikatywną (np. Lubię słodkości, choć nie są one zdrowe.)

Zasób jednostek tego samego rodzaju tworzy określony podsystem języka.