Jednoznacznik [znaczenie gramatyczne]

  • Wyraz, wyrażenie mające to samo znaczenie, co  inny wyraz lub wyrażenie (np. ojciec – tatuś).
  • Wyraz, wyrażenie mające tylko jedno znaczenie (np. lingwistyka – językoznawstwo).