Pięty

Sakramenckie masz muskuły, zupełnie jak bocian pięty.