Intrygant [synonimy]

  • Zdrajca.
  • Insynuator.
  • Mąciwoda.
  • Prowodyr.
  • Prowokator.
  • Podżegacz.
  • Podszczuwacz.
  • Wichrzyciel.
  • Inspirator.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]