Istnieć [synonimy]

  • Żyć.
  • Funkcjonować.
  • Egzystować.
  • Panować.
  • Współistnieć.
  • Chodzić.
  • Trwać.
  • Stawać się.
  • Nastawać.
  • Występować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]