Istota [synonimy]

 • Jądro.
 • Sedno.
 • Kwintesencja.
 • Rdzeń.
 • Trzon.
 • Meritum.
 • Kościec.
 • Ośrodek.
 • Fabuła.
 • Oś.
 • Punt ciężkości.
 • Sens.
 • Treść.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]