Inwariant

  • Element językowy postrzegany w analizie językowej jako coś stałego i niezmiennego.
  • Jest przeciwieństwem wariantu, który bywa zmienny w różnych kontekstach.
  • Inwariantem jest np. pojęcie fonemu w stosunku do jego wariantów fonetycznych.