Wiedza absolutna

Oglądając Teleturniej „1 z 10”  można się wiele nauczyć, nieraz uśmiechnąć się żartobliwie. Kilka dni temu z żenadą słuchaliśmy odpowiedzi jednej z uczestniczek, która na pytanie o stolicę województwa podlaskiego odpowiedziała Bielsko-Biała, przydzielając temu miastu powierzchnię prawie połowy Polski. Może to cieszyć mieszkańców i włodarzy tego pięknego grodu, nieszczególnie musieli się poczuć ludzie Białegostoku. Zawodniczka odpadła już w pierwszym etapie,  nie wiadomo w tej sytuacji czy żałować czy się cieszyć…