Ironia w różnych typach wypowiedzi

  • W języku potocznym”
    • Ależ wesoły czas – komunika sformułowany w czasie pogrzebu przez jego uczestnika.
  • W języku oficjalnym:
    • Podczas lekcji nauczyciel zwraca się do ucznia, który nie uważa:  Czy ja panu nie przeszkadzam?, co nie wyraża troski tylko ironiczny sposób zdyscyplinowania ucznia.