Spokojny [synonimy]

 • Cichy.
 • Cierpliwy.
 • Opanowany.
 • Ślamazarny.
 • Wolny.
 • Wstrzemięźliwy.
 • Wyciszony.
 • Zgaszony.
 • Zobojętniały.
 • Ślamazarny.
 • Zduszony.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]