Irracjonalizm

  • Pogląd filozoficzny przeciwstawny racjonalizmowi.
  • Irracjonalizm, pogląd prezentujący przekonanie, że poznanie racjonalne jest zbyt ograniczone, niewystarczające  i powinno się sięgać po inne sposoby poznania, bardziej wartościowe od rozumu jako narzędzia dotarcia do prawdy o świecie, a zaliczy do nich można uczucia, wyobraźnię, wiarę, religię, intuicję.