Spirytualizm

  • Spirytualizm, pogląd, przekonanie o istnieniu świata nadnaturalnego.
  • Dostrzeganie w rzeczywistości znaków istnienia i działania bytów duchowych, spirytualizm wyżej ceni sferę duchową niż materialną.