Islam

  • Religia, która ma ponad 700 mln wyznawców.
  • Wywarł ogromny wpływ na kulturę i cywilizację tych narodów, które znalazły się w orbicie jego oddziaływania.
  • Islam nie posiada instytucji „kościoła”, nie ma też duchowieństwa w rozumieniu chrześcijańskim.
  • Koran da muzułmanów jest źródłem prawd i nauk islamu, stanowi objawione Prorokowi słowo.
  • Wg Koranu religia to najlepszy sposób na życie.
  • W islamie religia ma przewagę nad innymi systemami prawnymi.