Istotnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
istotnie partykuła oceniająca To jest istotnie bardzo wygodne.
przysłówek Twoje wyjaśnienia istotnie pozwoliły mi to zrozumieć.