Ile, ilu [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ile, ilu zaimek liczebny względny Nie wiedziała ilu sportowców przyjechało do hotelu.
zaimek liczebny pytający Ilu sportowców przyjedzie do hotelu?