Ileś, iluś [kłopotliwe części mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ileś, iluś zaimek liczebny nieokreślony Miało to miejsce ileś lat temu.