Ileż [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
ileż wzmocnione ile Ileż razy już to zrobiłam.